صدور پلاک ترانزیت بين المللي و حمل و نقل خودروی شخصی و غیر شخصی

در حال حاضر متولي صدور پلاک ترانزیت بين المللي سازمان ايرانگردي و جهانگردي مي باشد.

مدارك لازم جهت درخواست پلاک ترانزیت بين المللي :
  • اصل پروانه خروج موقت معتبر صادره توسط يكي از گمركات كشور و تصوير پشت و روي آن.
  • اصل گذرنامه ج.ا.ايران مالك يا راننده مطابق اسامي معرفي شده در پروانه خروج معتبر و تصوير صفحات مشخصات و اعتبار گذرنامه ( ها )
  • کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو
  • تكميل فرم هاي درخواست

آدرس هاي مراکز صدور پلاک ترانزیت بين المللي :
  • تهران – خ خرمشهر- خ شهيد عربعلي – پلاك 2
  • نمايندگي های منتخب کانون در سراسر کشور