قوانین فلزیاب وجرایم مرتبط با حفاری غیرمجازاعلام شد

قوانین فلزیاب و جرایم مرتبط با حفاری غیرمجاز از سوی سرهنگ پاسدار محمد کربلایی حریری فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اعلام شد. به گزارش میراث آریا (chtn)؛ قوانین و مقرارت فلزیاب وجرایم مرتبط با حفاری غیر مجاز توسط کارشناسان فنی یگان در 21 بند برای اطلاع عموم تهیه شده است. پیام های آموزشی و هشدار دهنده یگان حفاظت به شرح زیر است: 1-اشخاصی که اشیائ عتیقه را از کشورخارج سازندبه حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شوند. 2-خروج اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی جریمه حبس از 6 ماه تا یکسال را در بر دارد. 3-اشخاصی که بدون اذن مراجع ذیصلاح نقوش و آثار مذهبی و ملی را تخریب نمایند به 1 تا 10 سال حبس محکوم می شوند. 4-حفاری به قصد بدست آوردن اشیاءعتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع و جرم محسوب می شود. 5-اشخاصی که مبادرت به مرمت و تعمیر و تغییر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نمایند به جبران خسارت وارده محکوم می شوند. 6-کاشف اشیاء عتیقه و آثار ملی در ملک شخصی مکلف است در اسرع وقت سازمان میراث فرهنگی را مطلع نماید. 7-با تحویل اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی،معادل نصف بهای تقویم شده به کاشف تحویل می شود. 8-با تحویل فلزات قیمتی و جواهرات مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی،معادل دو برابر بهای روز ماده خام به کاشف تحویل می شود. 9-هرشی که بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد،عتیقه محسوب می شود. 10-سازمان میراث فرهنگی مدعی خصوصی و شاکی تمامی جرایم و حفاری های غیر مجاز است. 11-جریمه تخریب اشیاء و اماکن تاریخی و ملی 2تا 10 سال حبس است. 12-جریمه حفاری در اماکن تاریخی و ملی 3 سال حبس است. 13-ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است. 14-مجازات حفاری غیر مجاز در تپه های باستانی 3 سال حبس است. 15-تجاوز به عرصه تپه ها و تپه ها و اماکن و اراضی تاریخی یکی از انواع جرایم عایه میراث فرهنگی است. 16-تبلیغ،خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاه های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است. 17-مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز،علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه،معادل ا تا 3 سال حبس است. 18-هرگونه تبلیغ انواع دستگاه های فلزیاب از طریق رسانه های عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است. 19-خرید و فروش انواع دستگاه های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است. 20-حمل و نگهداری و استفاده از انواع دستگاههای فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است. 21-مجازات حمل،نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه می شود.