هرمزگان پتانسیل تبدیل شدن به قطب اول گردشگری دریایی کشور را دارد

هرمزگان با دارابودن 900کیلومترساحل و 14 جزیره دریایی از جمله قشم ،کیش و هرمز می تواند قطب اول گردشگری دریایی باشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان اسداله درویش امیری معاون حقوقی مجلس و امور استان ها در آئین معارفه مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان گفت: ظرفیتهای میراث فرهنگی و صنایع دستی و جاذبه های طبیعی و گردشگری برای هر کشور و مملکتی سرمایه بزرگ و پنهانی است؛ ثروت عظیمی که در اختیار ما قرار گرفته است و باید از آن استفاده کنیم. وی افزود: برای بهره گیری از این سرمایه، دولتها از جمله ما نیازی به سرمایه گذاری و هزینه چندانی نداریم.

آثار تاریخی و فرهنگی در طول تاریخ در اختیار ما قرارگرفته است.برای بروز رسانی و آمادهسازی نقش اساسی و سرمایه گذاری و تهیه زیرساختهای مورد نیاز توریسم برعهده بخش خصوصی و مردم است. درویش امیری ادامه داد: ایران بدلیل داشتن تاریخ و تمدن کهن در سطح جهان شناخته شده است .

پس نیاز چندانی به معرفی نداریم، مردم امروز می خواهند از تاریخ گذشته آگاه شوند می خواهند بدانند نیاکانمان چگونه زندگی می کردند و به همین دلیل جاذبه های تاریخی و فرهنگی ایران می تواند بهترین انتخاب برای گردشگران باشد. وی تصریح کرد: با معرفی جاذبه های موجود در کشور ما و ورود خارجی ها، بهترین دیپلماسی مردمی در بین دولتها صورت گیرد دیپلماسی مردمی دوام و قوامش از دیپلماسی سیاسی به مراتب قویتر و مستحکمتر است.

مطمنا دیپلماسی مردمی و اجتماعی و فرهنگی تاثیر بیشتری از دیپلماسی حکومتی و دولتی دارد.

سالانه میلیونها انسان ازاین کشور به آن کشور ازاین منطقه به آن منطقه و ازاین قاره به آن قاره سفر می کنند و آنچه که می شنوند به عین می بینند را باور می کنند. معاون امور حقوقی سازمان ادامه داد: در سال 2013 بیش از یک میلیارد و دویست میلیون سفر در جهان دربین ملتها و کشورها انجام گرفته وپیش بینی می شود این رقم تا سال 2020 به یک میلیارد و هشتصد میلیون سفر فزایش یابد این رقم مشمول 30% جمعیت جهان را می شود به عبارت 30%جمعیت جهان بدنبال سیرو و سیاحت و بازدید ازاقصا نقاط دنیاهستند. معاون امور استان ها در ادامه گفت: برای کشور عزیز و مملکت سربلند ایران هم این امر مثتثنی نیست وقتی مردم دنیا بیایند و ببینند که ایران با تمدن ده هزار ساله خود بخش قابل توجهی از تاریخ بشریت را دراختیار دارد با فرهنگ ماآشنا شوند امنیت و آرامش را در کشور ماببینند دیگر ایران هراسی معنی ندارد سم پاشی های که علیه ما توسط رسانه های غربی و اجنبی صورت گرفته با دیدن واقعیتها و فرهنگ غنی و بالای مردم ما اینگونه سمپاشی ها از بین خواهد رفت. وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل خدمات سفر اشاره کرد و گفت: در آستانه سال جدید قرارداریم،ستاد هماهنگی خدمات سفر با عضویت 25دستگاه در 31 استان کشور تشکیل شده، ما مسئول تعیین مقصد سفرمردم نیستیم بلکه باید مروج خوب سفرکردن باشیم توزیع متناسب مکانی و زمانی سفر مردم دردستور کار سازمان میراث فرهنگی است، بسیاری از نقاط پرجاذبه دراستانها برای مردم ماهم شناخته نیست .مردم باید بدانند که در هرمزگان جنگل حرا وجود دارد و ازاین ظرفیت باید استفاده کرد. درویش امیری یادآور شد: هرمزگان با دارابودن 900کیلومترساحل و 14 جزیره دریایی از جمله قشم ،کیش و هرمز می تواند قطب اول گردشگری دریایی باشد.

در استان هرمزگان 25واحد تعاونی صنایع دستی وجود دارد که رقم قابل توجهی است50کارگاه تولید صنایع دستی داریم 52 رشته صنایع دستی وجوددارد که 20رشته آن بومی و 7مهر اصالت دریافت کردند، دراین استان 900اثرتاریخی و فرهنگی و طبیعی شناسایی شده که 318 اثر ثبت ملی گردید و 2اثرتاریخی درلیست ثبت جهانی قراردارد. در پایان این مراسم با قدردانی از خدمات عباس نوروزی مدیر کل سابق و محسن ضیایی به عنوان مدیر کل استان هرمزگان معرفی شد.