راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی اردبیل آموزش دیدند

دوره آموزشی بازآموزی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در راستای طرح ملی توانمندسازی نیروهای انسانی بخش گردشگری استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، در همین راستا دوره آموزشی بازآموزی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی روز چهارشنبه سیزدهم اسفند ماه سال جاری، از ساعت 9 صبح تا 15 بعد از ظهر به مدت 6 ساعت در مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری شرکت تعاونی تدبیرگستران توسعه اردبیل برگزار شد. در این دوره آموزشی، 30 نفر از راهنمایان گردشگری و دانشجویان رشته مدیریت گردشگری مراکز دانشگاهی استان شرکت کرده بودند.

10 ساعت باقی این دوره نیز در روز دوشنبه هیجدهم اسفند ماه سال جاری در همین محل برگزار خواهد شد. در دوره آموزشی مذکور، مباحثی چون مدیریت بحران در سفر، جایگاه و نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و آشنایی با قوانین و حقوق گردشگری ارایه شد.