لزوم معرفی پتانسيل‌ها و ظرفيت‌های کردستان در حوزه گردشگری

بسیاری از گردشگران خارجی برای اقامت در هتل های مجلل به کردستان نمی آیند بلکه ما باید با ساماندهی مراکز اقامتی شخصی شیوه معماری بومی، فرهنگ و هنجارهای بومی و توانمندی های محلی کردستان را معیار پذیرای گردشگران قرار دهیم و این ظرفیت ها باید بخوبی معرفی شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان، علیرضا آشناگر در جلسه كميسيون امنیت گردشگران خارجی که در استانداری کردستان تشکیل شد، اظهار داشت: گردشگری یک صنعت است و باید هم دولت و هم مردم زمینه توسعه این صنعت را فراهم کنند. وی افزود: گردشگری می تواند یکی از منابع درآمدی با پتانسیل بالا باشد و کردستان با توجه به ظرفیت های طبیعت گردی، غار نوردی، تاریخی و بازارچه های مرزی زمینه های زیادی برای پذیرش گردشگر دارد و باید به آنها به دیده فرصت نگریست. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: متاسفانه آنچنان که باید و شاید در گذشته ظرفیت های گردشگری خارجی کردستان همچون استانهای دیگر مورد توجه قرار نگرفته است. بسیاری از گردشگران خارجی برای اقامت در هتلهای مجلل به کردستان نمی آیند بلکه ما باید با ساماندهی مراکز اقامتی شخصی شیوه معماری بومی، فرهنگ و هنجارهای بومی و توانمندی های محلی کردستان را معیار پذیرای گردشگران قرار دهیم. آشناگر تصریح کرد: استان کردستان و ظرفیت هایش باید بخوبی معرفی شوند و این ممکن نیست مگر با ارتقای فرهنگ گردشگری،‌ چرا که در استان هایی مثل اصفهان و شیراز مردم خود به صنعت گردشگری و ابزارهای لازم برای جذب گردشگر آشنایی پیدا کرده اند. به گفته علیرضا آشناگر سال گذشته حدود دو میلیون نفر گردشگر از استان بازدید کرده اند و این ظرفیت بالا مستلزم یک برنامه ریزی اقتصادی برای گردشگری پایدار است که باید در دستور کار قرار گیرد. وی تاکید کرد: بسیاری از گردشگران خارجی برای اقامت در هتل های مجلل به کردستان نمی آیند بلکه ما باید با ساماندهی مراکز اقامتی شخصی شیوه معماری بومی، فرهنگ و هنجارهای بومی و توانمندیهای محلی کردستان را معیار پذیرای گردشگران قرار دهیم. آشناگر گفت: در شهرها و روستاهای هدف گردشگری، باید سایت ها و مراکز ارزشمند برای عرضه به گردشگران رائه گردد زیرا با رونق اقتصاد در مناطق زیبای روستایی کردستان، توسعه روستایی نیز رونق می گیرد. وی منظور از ارتقای امنیت گردشگر را امنیت روانی عنوان کرد و گفت: دستگاه های مرتبط در ایام عید دفاتر خود را در مرز باشماق با نیروهای توانمند و آشنا به زبانهای خارجی مجهز کنند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به آمارهای متفاوت ورود گردشگر به استان، از میراث فرهنگی کردستان خواست من بعد این آمارها را از دستگاه های مربوطه اخذ و در کارگروه مربوطه تحلیل کند تا ضعف ها و قوت ها شناسایی شود. علیرضا آشناگر افزود: متاسفانه سازمان های غیر دولتی در امور گردشگری زیاد فعال نیستند و باید همت کنند تا موانع پیش روی این صنعت برداشته و توانمندی های کردستان در سطح جهانی معرفی شود. به گفته آشناگر منظور از ارتقای امنیت گردشگر خارجی تامین و ارتقای امنیت روانی وی است وگرنه خوشبختانه بدلیل اصالت فرهنگی و تمدنی که در کشور ما وجود دارد هیچگاه شاهد تعدی و تعرض و تهدید علیه گردشگران نبوده ایم. وی یکی از سیاست های اصلی دولت را در کردستان توسعه گردشگری سلامت عنوان کرد و گفت: کردستان ظرفیت بالایی در حوزه توریسم درمانی دارد. وی دیگر ظرفیت بالای استان را در حوزه گردشگری که تاکنون توجه کمی به آن شده است گردشگری هنری عنوان کرد و از همه مردم و مسئولین و سازمان های غیر دولتی خواست ظرفیت های هنری کردستان را بیشتر برجسته و معرفی کنند.