چه هتلی
Iran / Kish

امتیاز مسافران

0.00

از

10

ونوسونوسونوسونوس
مشخصات

مجموعه ی هتل آپارتمان های ونوس نو ساز و لوکس میباشد که با نزدیکی به بازار ونوس امکان خرید و بازدید از بازار ونوس و سرو ونوس برگر را برای شما اسان کرده است.

تماس برای رزرو

هتل

تور

بلیط

مشاوره

رزرو بین المللی

88984385

برسام

44092948

بلیط داخلی

alibaba.ir

چهار فصل

22695111

بلیط خارجی

ایران

22222

امتیاز

نظر شما درباره ی ونوس
نام :
ایمیل :
نکات مثبت :
نکات منفی :
نظرات دیگران