ازبکستان

چه هتلی
توضیحات

آب و هوا

موقعیت جغرافیایی

ویزای ازبکستان

کشور

مدت ویزا

قیمت ویزا

تحویل ویزا

مدارک لازم جهت اخذ ویزا

ویزای ازبکستان

15روزه توریستی عادی
15روزه توریستی فوری
30روزه تجاری

130$
180$
350$

14روز کاری
7روزکاری
20روزکاری

پاسپورت+2قطعه عکس+رزروهتل اجباری در توریستی + نامه اشتغال به کار