ویزای روسیه

کشور

مدت ویزا

قیمت ویزا

تحویل ویزا

مدارک لازم جهت اخذ ویزا

ویزای روسیه

توريستي15روزه
توريستي15روزه فوري
تجاری1ماهه
تجاری1ماهه فوري
تجاري3ماهه سينگل
تجاري3ماهه سينگل فوری
تجاري3ماهه دبل
تجاري3ماهه دبل فوری
تجاري1ساله مولتی

410000 تومان
620000 تومان
310000 تومان + 80$
520000 تومان + 95$
320000 تومان + 90$
530000 تومان + 105$
400000 تومان + 90$
700000 تومان + 115$
830000 تومان + 165$

واچر هتل پاسپورت+1قطعه عكس+شغل و آدرس و تلفن+بليط رفت و برگشت براي توريستي الزامي است ويزا طبق تاريخ بليط و هتل صادرميشودضمنا پاسپورت مسافر بايد امضا داشته باشد موارد فوق