میدیات

چه هتلی

شهر Midyat از شهرهای کشور ترکیه است.این شهر در نزدیکی شهرهای Batman و Nusaybin و Mardin قرار دارد.

هتل های برگزیده شهر میدیات